แหล่งมรดกโลก

แหล่งมรดกโลก ประกอบด้วย ชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก ลำดับที่และปีที่ขึ้นทะเบียน รายละเอียดของแหล่ง ที่ตั้ง และพิกัด

CSV File ดาวน์โหลดไฟล์ CSV [14KB]

Skip to content