แท็กการท่องเว็บ

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตของงานจ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขตของงานจ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมDownload

ขอบเขตของงานจ้างเหมา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอบเขตของงานจ้างเหมา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565Download

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download