แท็กการท่องเว็บ

ข่าวสิ่งแวดล้อม

2 มกราคม 2563 ไต้หวันห้ามห้างใหญ่ใช้ภาชนะแบบใช้แล้วทิ้งตั้งแต่วันขึ้นใหม่

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/EL9sbrR เว็บไซต์ไต้หวันนิวส์รายงานว่า ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับ
LinksLinks2