แท็กการท่องเว็บ

ข่าวสิ่งแวดล้อม

23 ธันวาคม 2562 แม่น้ำน่านในจังหวัดพิจิตรระดับน้ำลดลงเห็นสันทราย ให้เกษตรกรงดทำนาชั่วคราว

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/122652 หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า
LinksLinks2