แท็กการท่องเว็บ

ข่าวสิ่งแวดล้อม

9 กุมภาพันธ์ 2563 บลูเทค ซิตี้ ร่วม “ปล่อยพันธ์ุปูทะเล” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/131679 ที่บริเวณคลองอ้อมน้อย บริเวรวัดเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

8 กุมภาพันธ์ 2563 กระแสน้ำในมหาสมุทรไหลเร็วขึ้น อาจส่งผลเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา :  https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_3542590 ผลการศึกษาล่าสุดของทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
LinksLinks2