แท็กการท่องเว็บ

ข่าวกิจกรรม สผ.

การสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

สผ.จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต…

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณโถงห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ

สผ. ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านป่าไม้สู่คาร์บอนเครดิตและการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero…

วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ ช่วงที่ ๑

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช.

การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์

พลเอก ประวิตร เร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ เมืองเก่า พัฒนาพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เชิงประวัติศาสตร์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง ระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา

การประชุม Focus Group ประเด็นท้าทาย : พัฒนาดัชนี SDG 12 และ SDG 13…

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

ทส. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)
LinksLinks2