แท็กการท่องเว็บ

ข่าวกิจกรรม สผ.

รู้จักอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) และการประชุม CBD COP

รู้จักอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) และการประชุม CBD COPเริ่มขึ้นแล้วสำหรับการประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ

ประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการประชุม CBD COP 15

ประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการประชุม CBD COP 15นับถอยหลังสู่การประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดาอีกเพียงหนึ่งวันเท่านั้นจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับการประชุม

นับถอยหลังสู่การประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

รู้จักความหลากหลายทางชีวภาพนับถอยหลังสู่การประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา #ForNature #COP15#Biodiversity#EcologicalCivilization#ThailandForNature

สผ.จัดการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 2 CBD COP 15 Part 2

สผ.จัดการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 2 CBD COP 15 Part 2  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช เลขาธิการ สผ.

สผ.จัดกิจกรรม KM for Journey to be the writers

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรม KM for Journey to be the writers ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ

รองเลขาธิการ สผ. ร่วมงาน “Water Security and Climate Change Conference (WSCC 2022): Adaptation for Sustainable and Resilient Development”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน Water Security and Climate Change Conference (WSCC 2022): Adaptation for

สผ. เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2565 (TBCSD Annual Event 2022)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง

เลขาธิการ สผ. หารือร่วมกับ BMWK และ GIZ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้แทน กปอ. ให้การต้อนรับ Dr. Nicole Glanemann, Deputy Head of the South and Southeast Asia division in the

สผ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคสื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งใจคนและผลงาน (Energized Communication Skill) รุ่นที่ 1”

สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคสื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งใจคนและผลงาน (Energized Communication Skill) รุ่นที่ 1” ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10