พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีที่ไหนบ้างคะ

ONEP QuestionsCategory: สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีที่ไหนบ้างคะ
สุนารี asked 3 years ago

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมกี่แห่ง และอยู่ที่ไหนบ้างคะ

1 Answers