แบบสำรวจการนำข้อมูลเปิด (Open Data) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไปใช้งาน

แบบสำรวจการนำข้อมูลเปิด (Open Data) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไปใช้งาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของ สผ. เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงชุดข้อมูลในความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าดูชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ในความรับผิดชอบของ สผ. ได้ที่ Government Data Catalog

ท่านนำข้อมูลเปิดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในลักษณะใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ท่านต้องการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้บริการข้อมูลประเภทใดเพิ่มเติม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content