อาคารอาศัยตั้งแต่ 2 อาคาร ขึ้นไป บนพื้นที่เดียวกัน พื้นที่รวม 10000 ตร.ม. เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษหริอไม่

 • โพสต์ใน: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 • Guest
  #78001

  ได้อ่านข้อกำหนดในข่าว เรื่องการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่พักอาศัย มีมติ 1 ธันวาคม 2548 กล่าวว่า “สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศโดยได้มีมติให้โครงการอยู่อาศัยรวมที่มีจำนวนอาคารตั้งแต่ 2 อาคารขึ้นไปบนพื้นที่เดียวกันและมีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้ถือเสมือนว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ” อยากทราบว่ายังใช้เกณฑ์นี้ในการพิจารณา EIA มั้ยครับในปัจจุบัน แล้วผมจะหา reference ข้อกำหนดนี้ได้จากที่ไหนครับ

  Moderator
  #78124

  การพิจารณารายงานฯ ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ โครงการด้านอาคาร พิจารณาลักษณะ และประเภทของอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รวมทั้งข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักวิชาการ 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานอาคาร หรือ EIA อาคาร

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Reply To: อาคารอาศัยตั้งแต่ 2 อาคาร ขึ้นไป บนพื้นที่เดียวกัน พื้นที่รวม 10000 ตร.ม. เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษหริอไม่
Your information:
Skip to content