ข่าวกิจกรรม กพร.

กพร. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ครั้งที่…

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ครั้งที่ 1/2565

กพร. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ. ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ. ครั้งที่

กพร. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2564

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่

คลังความรู้ กพร.

เอกสารเผยแพร่

สื่อมัลติมีเดีย

เว็บไซต์ภายนอก

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6632-33
E-mail : [email protected]
ส่งข้อความหาเรา