COP27

รมว.ทส. หารือคณะผู้แทนไทย เตรียมการสู่การประชุมระดับสูงในช่วงสัปดาห์ที่ 2…

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย COP27

สผ. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ…

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สผ. ในฐานะคณะผู้แทนไทยร่วมพิธีเปิดการประชุมองค์กรย่อย…

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Skip to content