อวยพรวันคล้ายวันสถาปนา สผ. ครบ 47 ปี

ร่วมส่งข้อความอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครบรอบ 47 ปี