9 สิงหาคม 2563 แล้งจัดข้าวหยุดโตชาวนาตัดทิ้งให้วัวควายกิน

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378789355/

จ. นครราชสีมา ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ตกไม่ครอบคลุม ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน  พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง

นายบุญเลี้ยง ผลพิมาย อายุ 56 ปี เกษตรกรปลูกข้าวนาปี ใน ต. ประสุข อ. ชุมพวง บอกว่า  นาข้าวได้รับความเสียหายอย่างหนัก ต้นข้าวต้องหยุดการเจริญเติบโตเพราะขาดน้ำ ทำให้ต้องจำใจตัดต้นข้าวทิ้งนำไปใช้เลี้ยงโค-กระบือแทน สาเหตุที่ต้องตัดต้นข้าวทิ้ง 70 ไร่ เพราะฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน ทำให้ต้นข้าวหยุดการเจริญเติบโต ขาดแคลนน้ำไปหล่อเลี้ยง  สูญเงินลงทุนปลูกข้าวนาปีไปแล้วกว่า 4 หมื่นบาท  จำเป็นต้องให้เพื่อนบ้านมาช่วยตัดต้นข้าวเพื่อนำไปใช้เลี้ยงโค-กระบือแทน ดีกว่าปล่อยให้ต้นข้าวยืนต้นตายไปเฉยๆ   ส่วนต้นข้าวที่ตัดทิ้งหากโชคดีอาจจะเจริญเติบโตขึ้นมาอีกครั้ง  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการคาดการณ์ว่า ภัยแล้งจะยาวนานต่อไปอีก แต่ตนเตรียมจะลงทุนไถหว่านข้าวนาปีอีกรอบ เสี่ยงรอคอยน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาในระยะนี้ ซึ่งยังมีเกษตรกรอีกหลายรายใน อ. ชุมพวง ที่ได้รับความเดือดร้อนหนักเช่นกัน จำเป็นต้องปล่อยให้ต้นข้าวยืนต้นตายทั้งหมดเพราะขาดน้ำ จึงอยากวิงวอนภาครัฐหาแนวทางช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนด้วย นายบุญเลี้ยง กล่าว.