9 กรกฎาคม 2563 สุดประทับใจ! ลูกเต่าตนุขึ้นจากหลุม ๖๑ ตัวเดินลงทะเลเกาะสมุย

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/504186

แม่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่แล้ว ๑๗ รัง แบ่งเป็นชายหาดหน้าโรงแรมบันยันทรีสมุย ๕ รัง ชายหาดหน้าโรงแรมศิลาวดีพูลสปาแอนด์รีสอร์ท ๕ รัง บริเวณชายหาดแหลมสอ ๖ รัง และชายหาดโรงแรมคอรัลคลิฟบีชรีสอร์ท ๑ รัง คาดว่ามีไข่เต่าไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ฟอง สัตว์แพทย์ประจำศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง พร้อมผู้นำชุมชน และชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษากันแนวเขตป้องกันไข่เต่าไม่ให้ได้รับความเสียหาย ที่ชายหาดแหลมสอ อ่าวท้องหนัน หมู่ที่ ๔ ต. หน้าเมือง อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี มีลูกเต่าตนุได้ฟักออก จากไข่ที่อยู่ใต้ทรายบริเวณชายหาดแหลมสอเป็นตัวขึ้นจากหลุม พากันเดินลงทะเลเกาะสมุยอย่างปลอดภัยจำนวน ๖๑ ตัว ตายในรัง ๑ ตัว และมีไข่ไม่ฟัก ๖ ฟอง จากไข่ทั้งหมด ๖๘ ฟอง ที่แม่เต่าตนุขึ้นมาวางไข่ เป็นภาพที่สวยงามและประทับใจแก่ชาวเกาะสมุยอย่างมาก ก่อนหน้านี้หลุ่มไข่เต่าตนุดังกล่าว นายวีรพล วัชรสินธุ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ต. หน้าเมืองนำชาวบ้านมากั้นพื้นที่เพื่อป้องกันมนุษย์ และสัตว์ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ทำให้ได้ภาพที่สุดประทับใจในครั้งนี้

แม่เต่าขึ้นมาวางไข่บนชายหาดเกาะสมุยนั้นเป็นไปได้ยาก แต่จากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวมารบกวน ทำให้ชายหาดรอบเกาะสมุยเงียบสงบ แม่เต่าตนุมาวางไข่จำนวนมากบนชายหาดเกาะสมุย สัตว์แพทย์ประจำศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางกล่าวว่า จากการตรวจสอบไข่เต่าตนุมีอัตราการฟักที่สมบูรณ์มาก มีการฟักเยอะมาก เป็นไปตามธรรมชาติ แม้จะมีลูกเต่าที่ตายไม่สามารถขึ้นจากหลุมได้น่าจะอ่อนแอ ก็เป็นเรื่องตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้ว จึงขอฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลลูกเต่าทะเลด้วย หากพบว่า ติดเครื่องมือจับสัตว์น้ำให้นำปล่อยคืนสู่ทะเลด้วย เพื่อร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเลของประเทศไทยและของโลกให้ดำรงอยู่สืบไป