8 มีนาคม 2563 หูเป่ย บังคับใช้กฎหมาย ห้ามกินสัตว์ป่า ฝ่าฝืนมีโทษอาญา!

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378764967/

มีรายงานว่า มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน ได้บังคับใช้กฎหมาย ห้ามบริโภคและค้าสัตว์ป่าโดยสิ้นเชิงซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที หากฝ่าฝืนมีโทษอาญา

คำสั่งห้ามดังกล่าวครอบคลุมสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บนบกทุกชนิด รวมถึงสัตว์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ในที่กักขัง และสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ภายใต้การคุ้มครองของประเทศ

นอกจากนั้น ห้ามองค์กรหรือบุคคลใดๆ ผลิตหรือแปรรูปอาหารที่ทำจากสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่า รวมถึงห้ามการล่าสัตว์ เพาะพันธุ์ ค้าขาย ขนส่ง หรือขนย้ายสัตว์ป่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริโภคหรือประกอบอาหาร

ขณะที่การใช้ประโยชน์อื่นๆ จากสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือการแสดง จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนใดๆ จะต้องได้รับโทษทางปกครอง ขณะผู้ก่ออาชญากรรมจะต้องรับผิดทางอาญาตามกฎหมาย