8 มิถุนายน 2563 น้ำทะเลลดต่ำสุด ปะการังเกาะทะลุโผล่พ้นน้ำ

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/293382

เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติน้ำทะเลลดต่ำสุดทำให้ปะการังหลากหลายชนิดโผล่พ้นน้ำ บริเวณอ่าวมุก อ่าวใหญ่ และอ่าวเทียน ที่เกาะทะลุ ต. ทรายทอง อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ น้ำทะเลได้เริ่มลดต่ำเป็นครั้งแรกในช่วงครึ่งปี ๒๕๖๓ จนเห็นแนวปะการังโผล่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีทั้งปะการังโขด ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปะการังแผ่น ปะการังดอกไม้ทะเล ฯลฯ รวมทั้งหอยมือเสือ หอยเม่น และปลิงทะเลเป็นพื้นที่กว้าง เมื่อน้ำทะเลขึ้นมันก็จะปรับตัวได้และไม่ตาย เช่นเดียวกับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ เมื่อน้ำทะเลลดลงมันก็จะลงไปอยู่ในจุดที่น้ำทะเลลดลงไปไม่ถึงซึ่งถือเป็นเป็นธรรมชาติ

โดยทางมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยามเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกภาพไว้ในทุกปีที่มีการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปรากฏการณ์น้ำทะเลลดต่ำสุดเป็นระยะเวลากว่า ๒ ชม. เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.หลังจากนั้นน้ำทะเลเริ่มกลับขึ้นตามปกติในช่วงเย็น ซึ่งในช่วง ๒ – ๓ ปีหลังจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในทุกปีบางปีเกิดปีละ ๑ – ๒ ครั้งในช่วงเดือน มิ.ย. และ ก.ค. โดยมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยามติดตามตารางน้ำขึ้นน้ำลงของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ได้รายงานให้ทางอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งได้รับทราบในเบื้องต้นแล้ว

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่า เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติน้ำทะเลลงต่ำเป็นระยะเวลาช่วงสั้นๆ ไม่ได้ลงต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงไม่มีผลกระทบต่อแนวปะการังและสัตว์น้ำ ดังนั้นเมื่อเกิดน้ำทะเลลงสิ่งที่ต้องปฏิบัตินักท่องเที่ยวจะต้องงดเข้าไปดำน้ำ และแล่นเรือห้ามลงไปเดินเหยียบและจับสัตว์น้ำ ในบริเวณดังกล่าวในช่วงที่มีน้ำทะเลลงเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบได้แต่เมื่อน้ำทะเลกลับขึ้นสู่ปกติแล้วก็สามารถดำน้ำได้ตามปกติ