8 ตุลาคม 2564 ยูเอ็นเรียกร้องทั่วโลก ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/520553

กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปจัดการประชุมสุดยอดการลงทุนด้านพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อกระตุ้นการลงทุน
ด้านเศรษฐกิจสีเขียว โดยนายอันโตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) กล่าวต่อที่ประชุมผ่านทางออนไลน์ โดยเรียกร้องให้ภาครัฐและเอกชนทั่วโลกยกระดับการลงทุนด้านเศรษฐกิจสีเขียว และยุติการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงภายในปี พ.ศ. 2593 รวมทั้งยกเลิกการใช้พลังงานฟอสซิล อาทิ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน และหันไปใช้พลังงานทดแทน

นอกจากนี้ เลขาธิการยูเอ็นเรียกร้องให้สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา ในการปรับเปลี่ยนจากการใช้พลังงานฟอสซิล ไปใช้พลังงานทดแทน คำกล่าวของนายอันโตนิโอ กูเตร์เรสมีขึ้นก่อนกำหนดการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 หรือCOP26  ที่เมืองกลาสโกว์ในสก็อตแลนด์ ระหว่างวันที่ 1-12 พ.ย.นี้