8 กุมภาพันธ์ 2565 มองโกเลียในพบอุโมงค์ใต้ดินยุคก่อนประวัติศาสตร์ เจอสุสาน-หยก-ของเก่าเพียบ

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6876816

สถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของประเทศจีน เปิดเผยการค้นพบซากปรักหักพังของอุโมงค์ใต้ดินยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซากอุโมงค์ใต้ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเมืองหินโบราณที่ อ.ชิงสุ่ยเหอ มีพื้นที่ประมาณ 1.38 ล้านตารางเมตร เป็นของวัฒนธรรมหลงชาน อารยธรรมปลายยุคหินใหม่ในพื้นที่ตอนกลาง และตอนล่างของแม่น้ำเหลืองค้นพบพร้อมซากปรักหักพังกว่า 20 แห่งครอบคลุมประตูเมือง กำแพงเมือง ฐานรากสิ่งปลูกสร้าง สุสาน หยก เครื่องปั้นดินเผา และวัตถุที่ทำจากกระดูก ซากอุโมงค์มีทางเดินยาวและแคบที่ความลึก 5-6 ม. กว้างประมาณ 1-3 ม. สูงราว 2 ม. และมียอดโค้ง โดยเชื่อมระหว่างภายใน ภายนอก และคูดิน 2 แห่งของเมืองโบราณ

นอกจากนี้ คณะนักโบราณคดียังพบร่องรอยของการทำเครื่องมือ และพื้นผิวร่องรอยที่ถูกเหยียบย่ำบางส่วนถูกเปลวไฟเผาทำลายจนเกิดสีแดงสด เป็นการค้นพบที่มีคุณค่าอย่างมากต่อการศึกษาวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ และต้นกำเนิดอารยธรรมในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของจีน