8 กรกฎาคม 2563 เครื่องมือโบราณไขพัฒนาทางวัฒนธรรม

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1884057

เมื่อเร็วๆ นี้นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ส ประเทศออสเตรเลีย เผยการค้นพบเครื่องมือหินหลายร้อยชิ้นที่เชื่อว่าทำขึ้นโดยชาวอะบอริจินในแหล่งโบราณคดีที่จมอยู่ใต้น้ำที่ Dampier Archipelago เป็นเกาะแก่งที่มีหมู่เกาะตามชายฝั่ง ๔๒ เกาะ นักดำน้ำมักไปสำรวจแนวปะการัง ส่วนนักท่องเที่ยวก็จะว่ายน้ำหรือพักผ่อนบนชายหาด ภูมิภาคนี้เป็นที่รู้กันว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และการค้นพบวัตถุโบราณใต้น้ำได้ยืนยันถึงอารยธรรมมนุษย์ในทวีปออสเตรเลียนักโบราณคดีเผยว่า ค้นพบเครื่องมือตัดและลับคม รวมถึงค้อนหิน ซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายพันปี เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล และใช้วิธีหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี สามารถระบุได้ว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีอายุอย่างน้อย ๗,๐๐๐ ปี เป็นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำแห่งแรกของประเทศออสเตรเลียนอกชายฝั่งทางตะวันตก การค้นพบนี้นักโบราณคดีเชื่อว่า จะช่วยให้เข้าใจถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยีของชนกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และการวิจัยต่อจากนี้ก็จะค้นคว้าเกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยี และวิธีที่คนโบราณประดิษฐ์เครื่องมือเหล่านี้อย่างไร