7 สิงหาคม 2563 เขื่อนลำแชะน้ำต่ำสุดรอบ ๒๑ ปี

ที่มา:

ปริมาณน้ำในเขื่อนลำแชะ อ. ครบุรี จ. นครราชสีมาลดต่ำสุดในรอบ ๒๑ ปี หรือตั้งแต่ก่อสร้างเขื่อนมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนลำแชะที่ลดลง  ทำให้ธาตุแมงกานีสในน้ำสูง  ทำให้น้ำที่ส่งลงมาตามลำรางสาขา จนถึงจุดสูบน้ำดิบที่ลำน้ำลำแชะ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ ต. แชะ อ. ครบุรี มีค่าแมงกานีสสูงตามไปด้วย ประกอบกับในช่วงนี้มีฝนตกชุก มีการชะล้างหน้าดินลงมาสมทบที่บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ ทำให้การสูบน้ำผลิตประปาเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ทำได้ลำบากมากขึ้น ล่าสุด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี ต้องประกาศหยุดการจ่ายน้ำ ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงถังตกตะกอนให้กลับมาใช้งานได้ดีขึ้น นายวันชัย น้อมระวี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรีเปิดเผยว่า น้ำประปาของทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรีขุ่น และมีกลิ่นฉุน จึงตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดพบว่า น้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา มีตะกอนดินสูงมาก ประกอบกับน้ำจากสถานีสูบน้ำดิบมีแหล่งต้นน้ำมาจากเขื่อนลำแชะมีปริมาณน้ำต่ำ ทำให้มีแร่ธาตุแมงกานีสสูง ทำให้กระบวนการผลิตน้ำประปาเกิดปัญหา เนื่องจากขั้นตอนการผสมสารตกตะกอนต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา บางครั้งทำให้เกิดปัญหาน้ำขุ่นมาจากกระบวนการผลิตได้