7 มิถุนายน 2565 นายกฯ อินเดียชี้ประเทศพัฒนาแล้วตัวการปล่อยคาร์บอน-จี้ร่วมรับผิดชอบ

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_7097256

นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ผู้นำอินเดียกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า ชาติตะวันตกและกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนานใหญ่ และอินเดียกำลังพยายามแก้ไขปัญหาแม้มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพียงเล็กน้อย

นายโมทีชี้ว่า กลุ่มประเทศสมัยใหม่ขนาดใหญ่ไม่เพียงตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรโลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยังมีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยคาร์บอนระดับสูงสุดด้วย โดยรอยเท้าคาร์บอนเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ราว 4 ตันต่อคนต่อปี ส่วนตัวเลขดังกล่าวของอินเดียอยู่ที่ราว 0.5 ตันต่อคนต่อปี นอกจากนั้น ผู้นำอินเดียเน้นย้ำว่า ความพยายามปกป้องสิ่งแวดล้อมของอินเดียนั้นมีหลากหลายแง่มุม อินเดียมุ่งบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2613 หรืออีก 48 ปีข้างหน้า และกำลังปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ระยะยาวร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดตั้งองค์กรต่าง ๆ อาทิ แนวร่วมเพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติ (CDRI) และพันธมิตรพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างประเทศ (ISA)