7 พฤษภาคม 2564 ม้าเทวดา (กวางผา) โผล่โชว์ตัวบนสันเขา เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000043671

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เผยภาพกวางผา หรือม้าเทวดา สัตว์ป่าสงวน ๑ ใน ๑๕ ชนิดของประเทศไทยและอนุสัญญา CITES จัดไว้ในบัญชีใกล้สูญพันธุ์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บันทึกภาพไว้ได้ขณะที่ออกมาสำรวจพื้นที่บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ในขณะนี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อยู่ระหว่างปิดทำการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี โดยปิดตั้งแต่ ๑ พ.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๔ กวางผาอยู่บนยอดเขาสูงชันมากกว่า ๑,๐๐๐ ม. ในประเทศไทยเคยพบที่ดอยม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ดอยเลี่ยม ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ กวางผาที่พบในประเทศไทยมีชื่อสามัญว่า Burmese Goral และชื่อวิทยาศาสตร์ Nemorhaedus evansi มีสถานะเป็นสัตว์ป่าสงวน กวางผาจะมีขนสีน้ำตาลเทา บริเวณท้องมีสีจางกว่าลำตัว ขาหน้าทั้งสี่มีสีน้ำตาลแดง ขาท่อนล่างมีสีครีมคล้ายใส่ถุงเท้า บริเวณตา ริมฝีปาก คอ อก และโคนหางมีแต้มสีขาว เขาสั้นโค้งไปด้านหลัง หว่างเขาถึงหลังหูมีกระจุกขนเป็นยอดแหลมสีน้ำตาลเข้มชัดเจน และมีแผงขนสีน้ำตาลไหม้พาดผ่านจนถึงหาง หางสั้นและเป็นพุ่ม ลักษณะนิสัยของกวางผาจะหากินบนที่ราบสูงที่เป็นภูเขา หรือหน้าผาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ ๑,๐๐๐–๔,๐๐๐ ม. หากินทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ในช่วงที่อาหารสมบูรณ์มักเลือกกินเฉพาะยอดอ่อนของพืช ส่วนในฤดูแล้งที่น้ำมีจำกัดมันมักกินพืชที่มีลำต้นอวบน้ำมากกว่าปกติ เนื่องจากถิ่นที่หากินและถิ่นที่อยู่อาศัยของกวางผาคือ บริเวณหน้าผาสูง ทำให้ในประเทศไทยสามารถพบเห็นกวางผาได้บนดอยทางภาคเหนือเท่านั้น