7 พฤษภาคม 2563 อ่าวแหลมกลัดฟื้นหลังโควิด-19 ระบาด ประมงพื้นบ้านปลื้มสัตว์ทะเลเพิ่ม ซ้ำได้เห็นโลมา

ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9630000047491

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จากมาตรการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อของรัฐบาล ทำให้แหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการ เช่นเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวใน จ. ตราด ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมานานกว่า ๔๕ วันจากมาตรการปิดเมือง ปิดเกาะ ป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่พื้นที่ ซึ่งถือเป็นไข่แดงเดียวของภาคตะวันออกที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผลจากการได้พักตัวของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆ ในพื้นที่ จ. ตราด ทำให้พื้นที่ชายทะเล หาดลานทราย บ้านแหลมกลัด ต. แหลมกลัด อ. เมืองตราด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด และยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจากการฟื้นตัวทางธรรมชาติ จนทำให้น้ำทะเลมีความใส สะอาด ชายหาดได้กลับมามีความสวยงาม ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอีกครั้ง

นายวัชระ ทศดารา อายุ ๕๓ ปี ชาวประมงพื้นบ้านแหลมกลัดบอกว่า ในวันนี้ชาวประมงสามารถทำการประมงได้มากขึ้น เนื่องจากสัตว์ทะเลได้พักฟื้นและยังมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ปูม้าและกั้งที่จับได้มีน้ำหนักตัวและขนาดใหญ่ขึ้น “ทุกวันนี้ชาวประมงจำนวนสัตว์น้ำได้มากขึ้น แต่ปัญหาคือ ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ สัตว์ทะเลที่จับได้จึงขายได้ยาก เพราะไม่ค่อยมีใครมาซื้อกิน วันนี้ชาวบ้านจึงเพิ่มงานบริการด้วยการนำปูที่จับได้มาต้มและแกะเนื้อขาย ขณะที่ปูตัวใหญ่จะขายทั้งตัวในราคากิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท ส่วนกั้งสดตัวใหญ่ราคา ๗๐๐ บาทต่อกิโลกรัม”

นอกจากนั้น ในแต่ละวันที่ชาวประมงพื้นที่บ้านแหลมกลัด ออกทำประมง ยังมีโอกาได้พบปลาโลมาว่ายวนเวียนอยู่ในทะเลอ่าวแหลมกลัด ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัวอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยที่กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง นายวัชระยังบอกอีกว่า แม้ในวันนี้อ่าวแหลมกลัด จะยังไม่พบพะยูน และเต่าทะเลในขณะนี้ แต่ก็เชื่อว่าหากแหล่งอาหารทางธรรมชาติเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็อาจได้พบเห็นในไม่ช้าเช่นเดียวกับในท้องทะเลไม้รูด และท้องทะเลใน อ. คลองใหญ่ที่คาดว่า ขณะนี้น่าจะมีพะยูน และเต่าทะเลให้พบเห็นบ้างแล้ว

เช่นเดียวกับนายสุวรรณ พิทักษ์สินธร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๔ จ. ตราด เปิดเผยว่า การระบาดของโรคโควิด-19 แม้จะทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่หายไป แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ การฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการที่นักท่องเที่ยวหายอาจกระทบต่อรายได้ของประชาชนและชุมชนต่างๆ แต่ก็อยากให้ประชาชนเข้าใจว่ายังมีผลดีทางธรรมชาติชดเชย “ซึ่งการบริหารจัดการพื้นที่เกาะนั้น ภาครัฐสามารถจัดการได้ด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวหรือเรือท่องเที่ยวไม่ให้เข้าพื้นที่มากเกินไป เช่น เกาะรัง เกาะทองหลาง ที่ในวันนี้ภาครัฐได้ปิดพื้นที่ไว้ เพื่อทำการวิจัยและศึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้ทรัพยากรทั้งหมดเกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้มากที่สุดในอนาคต” ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๔ จ. ตราดกล่าว