7 พฤษภาคม 2563 การใช้ลูกหินในตะวันออกกลางเมื่อ ๔ แสนปี

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1838028

การค้นพบสเฟียรอยด์ที่ถ้ำเคเซม (Qesem) ในประเทศอิสราเอล ซึ่งย้อนหลังไปในช่วง ๒๐๐,๐๐๐ – ๔๐๐,๐๐๐ ปี ถูกนำมาศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์ในอดีต ผู้เชี่ยวชาญด้านซากดึกดำบรรพ์จากศูนย์ศึกษาวิวัฒนาการมนุษย์แห่งชาติสเปน (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana-CENIEH) ที่มีส่วนร่วมศึกษาถึงการใช้งานสเฟียรอยด์ที่พบในถ้ำดังกล่าว เผยว่า ได้ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์สารตกค้าง ทดลองการสึกหรอและการแตกหักของซากกระดูก รวมถึงวิเคราะห์ไขมันจำนวนมากที่พบในสเฟียรอยด์ ๑๐ ลูกที่พบในถ้ำ นักวิจัยเผยว่า แม้หน้าที่การใช้งานของสเฟียรอยด์จะยังไม่ชัดเจนว่าใช้ทำอะไรกันแน่ แต่ข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือ พวกมันน่าจะใช้เคาะและบดขยี้กระดูกสด นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังชี้ว่าสัณฐานวิทยา และลักษณะของสเฟียรอยด์นั้นเหมาะที่จะใช้สกัดไขกระดูก