7 กรกฎาคม 2563 ลำบากสุดในรอบ 60 ปี ‘บุรีรัมย์’ ทนทุกข์ น้ำไม่ไหล 2 เดือน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/regional/783466

ปัญหาน้ำประปาของจังหวัดบุรีรัมย์ ยังวิกฤติต่อเนื่อง หลังจากอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำนำดิบมาเป็นน้ำประปาให้กับเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาคบุรีรัมย์กว่า 34,000 ครอบครัว ได้แห้งขอดไปเมื่อกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีการผันน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาเติมแล้วก็ตาม ที่ชุมชนบ้านมะค่าด้านหลังโรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ เขตพื้นที่เทศบาลชุมเห็ด อ.เมือง ซึ่งตั้งอยู่ปลายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะน้ำประปาไม่ไหลมานานกว่า 2 เดือน

ด้าน น.ส.ทองวิเศษ แพงไธสง อายุ 32 ปี กล่าวว่า ทุกวันเช้าและเย็น จะต้องยืมรถเข็นเพื่อนบ้านไปขนเอาน้ำที่เทศบาลเอาถังน้ำ 2,000 ลิตรมาตั้งไว้ให้บริการที่ปากซอย โดยการเอาภาชนะที่มีภายในบ้านที่พอหาได้ไปรองเอาที่ถังน้ำแล้วขนเข้าบ้าน เพื่อให้มีน้ำใช้ภายในครัวเรือน ยอมรับว่า ลำบากที่สุดเพราะเป็นชุมชนเมืองไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่มีน้ำบาดาลเป็นของตัวเอง

นางดวงจันทร์ แสงดาว อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมะค่า หมู่ 3 ต.ชุมเห็ด กล่าวว่า ตอนนี้ตัวเองอายุ 60 ปี สมัยก่อนจังหวัดบุรีรัมย์จะมีฉายาว่าเป็นเมือง “ตำน้ำกิน” เนื่องจากเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว เวลาหน้าแล้งจะหาน้ำกินน้ำใช้ลำบาก ปัจจุบันมีความเจริญยิ่งขึ้นเรื่อยมา จนมีน้ำประปาใช้อย่างไม่ลำบาก พอมาถึงวันนี้ไม่คิดว่าสภาพเดิมจะย้อนกลับมาให้เห็นอีกครั้ง ถือเป็นรอบ 60 ปีที่น้ำหายากที่สุด