6 สิงหาคม 2563 ประเทศจีนเผยโฉมหัวรถจักรไฟฟ้ากำลังสูง พร้อมลากรถไฟสินค้า ๑๐,๐๐๐ ตัน

ที่มา: https://mgronline.com/china/detail/9630000080059

หัวรถจักรไฟฟ้าหนึ่งหน่วยมีกำลัง ๒๘,๘๐๐ กิโลวัตต์ และมีแรงฉุดลาก ๒,๒๘๐ กิโลนิวตัน เพิ่งออกจากสายการผลิตของบริษัทซีอาร์อาร์ซี จูโจว โลโคโมทีฟ จำกัด (CRRC Zhuzhou Locomotive) หัวรถจักรไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนาโดยซีอาร์อาร์ซี จูโจวร่วมกับบริษัทไชน่า เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนต์ (China Energy Investment) แบ่งออกเป็น ๖ ตอน และมีความยาว ๑๐๖ ม.

 

หัวรถจักร “เสิน-๒๔” ทำความเร็วสูงสุด ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถลากจูงรถไฟสินค้า ๑๐,๐๐๐ ตันบนเส้นทางที่มีค่าความลาดชันร้อยละ ๑.๒ ได้ หลิวโหย่วเหมย นักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีนเผยว่า การเพิ่มจำนวนหน่วยพลังงานเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้หัวรถจักรมีกำลังและมีแรงลากจูงในระดับสูงมากได้ แต่ต้องมีระบบนวัตกรรมที่ครอบคลุมสมบูรณ์ด้วย หวังเว่ย ผู้จัดการซีอาร์อาร์ซี จูโจวกล่าวว่า หัวรถจักรรุ่นใหม่ไม่เพียงทรงพลังมากขึ้น แต่ยังฉลาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหัวรถจักรรุ่นก่อน หลังการส่งมอบหัวรถจักรจะเดินรถบนทางรถไฟสายเสินมู่ – ซั่วโจว ในมณฑลส่านซีและซานซี ซึ่งเป็นมณฑลที่มีถ่านหินอุดมสมบูรณ์ โดยทางรถไฟสายเสินมู่ – ซั่วโจวเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานสายหลักของประเทศจีน