6 มิถุนายน 2565 จีนเดินสายเสาสายส่งไฟฟ้าสูงสุดในโลกข้ามแม่น้ำแยงซี

ที่มา:

https://mgronline.com/china/detail/9650000052883

บริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนสาขาเจียงซู จำกัด ระบุว่า เสาสายส่งไฟฟ้าทั้ง 2 ต้นถูกสร้างอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำแยงซี มีความสำคัญต่อโครงการจ่ายไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์ที่ทอดข้ามแม่น้ำ และเป็นหนึ่งในโครงการจ่ายไฟฟ้าเครือข่ายข้ามแม่น้ำที่ยากที่สุดในทางเทคนิคของจีน เฉินซงเทา เจ้าหน้าที่บริษัทระบุว่า สายไฟฟ้าจำนวน 24 สาย น้ำหนักราว 410 ตัน จะทอดยาวข้ามแม่น้ำแยงซีที่กว้าง 2 กม. และติดตั้งอยู่เหนือทางน้ำสายพลุกพล่านที่สุดของจีน โดยจะควบคุมการจราจรทางน้ำเพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง โครงการจ่ายไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์คาดว่า จะเสร็จสิ้นในเดือน ก.ค. นี้ ซึ่งจะจ่ายพลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานลมจากทางเหนือไปทางใต้ของแม่น้ำแยงซี และตั้งเป้าหมายจ่ายไฟฟ้าให้ประชาชน 8 ล้านครัวเรือนเมื่อเริ่มดำเนินงานแล้ว