5 เมษายน 2563 ไฟป่าดอยภูคา จ. น่าน ทำค่าฝุ่นพุ่งเกินมาตรฐาน จนท. เร่งดับ

ที่มา : https://www.mcot.net/viewtna/5e89a2d6e3f8e40aef427de1

กำลังเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา ชาวบ้าน จิตอาสา บ้านแม่สะนาน และบ้านดอนไพรวัลย์ หมู่ 11 ร่วมกันดับไฟป่า บริเวณป่าขุนห้วยแม่สะนาน ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โดยเป็นป่าเบญจพรรณ พื้นที่เสียหายรวม 30 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา สาเหตุการเกิดไฟป่ามาจากการจุดหาของป่าของชาวบ้าน ไฟป่ายังส่งผลต่อสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองที่ปกคลุมทั่วจังหวัด พุ่งขึ้นต่อเนื่องจนอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน วัดค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5  อยู่ที่ 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่สถานีตรวจวัด ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 162 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐาน