5 สิงหาคม 2564 ขุดคลองและถนนสมัยโรมันใกล้แหล่งมรดกโลก

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2157947

นักโบราณคดีชาวเนเธอร์แลนด์รายงานการขุดพบคลองและถนนสมัยโรมันเมื่อเร็ว นี้ ใกล้กับเมืองไนเมเคิน ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งคลองและถนนโบราณดังกล่าวอยู่ใกล้กับค่ายทหารโบราณซึ่งอยู่ในรายชื่อมรดกโลกขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก หน่วยงานที่ปรึกษาด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ RAAP Archaeological Consultancy เผยว่า คลองที่มีความกว้างกว่า 10 ม. และถนนที่ค้นพบนี้ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นและถูกใช้งานโดยกองทัพโรมัน ซึ่งเมืองไนเมเคินตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์ อันเป็นพรมแดนของจักรวรรดิโรมันในช่วงเวลานั้น ทหารโรมันจำนวนมากประจำการอยู่ตามแม่น้ำและคลองอาจเชื่อมระหว่างแม่น้ำไนเมเคินกับแม่น้ำไรน์ เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งกองกำลังทหาร เสบียง และวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ นักโบราณคดีให้ความเห็นว่า ทางหลวงโรมันได้ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับเครือข่ายถนนเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน การค้นพบครั้งนี้จึงมีความพิเศษต่อภูมิภาคดังกล่าวของดินแดนกังหัน