5 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ลุยตรวจป่าสงวนและอุทยานฯ เขาน้ำค้าง

ที่มา:

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพผืนป่าในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ อ. นาทวี และในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อ. นาทวี จ. สงขลาเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลาย และอนุรักษ์ผืนป่าทั้งสองแห่ง และจากการบินสำรวจพบว่า มีการบุกรุกเปิดพื้นที่ป่าใหม่รวมทั้งหมด ๖ จุดเพื่อแปลงสภาพเป็นสวนยางพารา เจ้าหน้าที่จึงกำหนดพิกัดพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายทั้ง ๖ จุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบทางภาคพื้นดิน และยึดพื้นที่คืน และสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้บุกรุกต่อไป เป็นไปตามแผนทำการยุทธวิธีแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ในการปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ