5 มิถุนายน 2563 ชาวบ้านอ้อมใหญ่ร้องโรงงานอุตสาหกรรมลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองไร้หน่วยงานรัฐแก้ไข

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/160537

กรณีที่ชาวบ้านหมู่ที่ ๕ ต. อ้อมใหญ่ อ. สามพราน จ. นครปฐม โพสต์เฟซคลิปและข้อความบรรยายถึงปัญหาความเดือดร้อนจากกลิ่นเน่าเสีย และมีกลิ่นเหม็น เนื่องจากโรงงานย้อมผ้าที่ตั้งอยู่ติดคลองอ้อมใหญ่ ปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองอ้อมใหญ่ ส่งผลให้น้ำในคลองมีสภาพเป็นสีดำ มีกลิ่นเหม็นฉุนรุนแรง และมีการปล่อยควันสีขาวออกมาจากปล่องระบายควันของโรงงาน ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นแสบจมูก และอึดอัดเวลาหายใจเข้าไป โดยปัญหาดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนมานานแต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขใดๆ

โดยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามชาวบ้านระแวกดังกล่าวทราบว่า โรงงานดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านมานานแล้ว ทุกวันโรงงานจะปล่อยน้ำเสียลงในคลอง ทำให้น้ำในคลองมีสีดำ มีกลิ่นเหม็น และเวลาโรงงานปล่อยน้ำประตูระบายน้ำก็จะเปิดให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำ โดยตอนกลางคืนก็จะปล่อยควันสีขาวออกจากปล่องของโรงงาน จนทำให้ชาวบ้านที่สูดดมเข้าไปแสบจมูกหายใจติดขัดและบางรายก็มีอาการไอ ซึ่งเคยมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ และเคยมีเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจ แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงวอนอยากขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงมาตรวจสอบ และแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะตนและชาวบ้านอยากให้น้ำในคลองกลับมาใสสะอาด ชาวบ้านจะได้มีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรได้บ้าง

คลองดังกล่าวเป็นคลองสาธารณประโยชน์ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คลองอ้อมใหญ่ ต. อ้อมใหญ่ มีขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๘๓ ม. ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๕๓ ที่กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโครงการแห่งนี้ให้ประชาชน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และช่วยกันบำรุงรักษา มีโรงงานตั้งอยู่ริมคลองหลายโรงงาน โดยน้ำในคลองมีสภาพเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงจริง ซึ่งต่างจากน้ำในคลองข้างวัดคลองอ้อมใหญ่นั้นมีสีที่ใสสะอาด