5 มกราคม 2563 หนองคายแล้งจัด น้ำโขงลดต่ำ – เปลี่ยนสี

ที่มา : https://www.mcot.net/viewtna/5e119559e3f8e40af840d6b2

ระดับน้ำในแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย มีระดับต่ำ วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ อยู่ที่ 1.46 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 10.74 เมตร และยังเกิดปรากฏการณ์น้ำโขงเปลี่ยนสีติดต่อกันหลายวัน น้ำใสและนิ่ง ทำให้เกิดตะไคร่น้ำ สาหร่ายใต้น้ำ เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านบางคนบอกว่า ตั้งแต่อยู่มา ยังไม่เคยพบแบบนี้มาก่อน

จนกระทบวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่ประกอบอาชีพหาปลา เพราะตะไคร่น้ำและสาหร่ายใต้น้ำติดตาข่าย จึงจับปลาได้น้อยลง หากจะจับต้องไปจับที่ร่องน้ำลึกทางฝั่ง สปป ลาว หลายคนต้องหยุดจับปลาชั่วคราวหันไปรับจ้างทำงานอย่างอื่นแทน