5 พฤษภาคม 2565 ภูเขาไฟคิลาเวอาปะทุ ลาวาไหลทะลักเกิดเป็นแอ่งขนาดใหญ่

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2384715

ภูเขาไฟคิลาเวอา ในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีลาวาไหลเป็นทางยาว โดยก่อนหน้านี้ภูเขาไฟดังกล่าวได้เกิดปะทุขึ้นในเดือน ก.ย. 64 ก่อนที่จะสงบลง และเกิดการปะทุขึ้นอีกครั้งเป็นระยะ ซึ่งหลังจากความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟก็มีลาวาไหลต่อเนื่องสองสัปดาห์ และเกิดเป็นแอ่งลาวาลึก 91 ม.

ด้านนักวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่า การปะทุของภูเขาไฟนั้นคาดการณ์ได้ยาก ความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟล่าสุดนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าจะยุติลง และก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ที่ภูเขาไฟปะทุต่อเนื่องหลายสิบปีมาแล้ว

ทั้งนี้ ภูเขาไฟคิลาเวอาเคยปะทุครั้งใหญ่เมื่อปี 61 ทำให้ยอดภูเขาไฟบางส่วนพังลงมาส่งผลให้ลาวาไหลไปยังเกาะที่อยู่ใกล้เคียง หลังจากนั้นเกิดการปะทุอีกครั้งในปี 63