5 กันยายน 2565 มูลนิธิคนสร้างป่าปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ตาม “โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว”

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000084892

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 65 ที่สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ บ้านหนองหอย หมู่ 4 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายสุวัช สิงหพันธุ์ ประธานมูลนิธิคนสร้างป่า เป็นประธานจัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูสภาพป่า” บนเนื้อที่ 20 ไร่ โดยกิจกรรมในวันนี้ นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 มอบหมายให้นายวิรัช จ้อยสำเภา ผอ.ส่วนอำนวยการ (สบอ.3 บ้านโป่ง) เป็นตัวแทนกล่าวรายงาน รวมทั้งส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนเข้าร่วมด้วย สำหรับกล้าไม้ที่นำมาปลูกมีจำนวน 2,000 ต้น กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จะดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้คืนสภาพเป็นป่าธรรมชาติในอนาคตต่อไป