4 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่มองโกเลียชี้ ‘การแปรสภาพเป็นทะเลทราย’ คือสาเหตุหลักของพายุทราย

ที่มา : https://www.naewna.com/inter/563727

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวของมองโกเลียระบุว่า การแปรสภาพเป็นทะเลทรายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดพายุทรายในมองโกเลียบ่อยยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา “มองโกเลียมีภูมิอากาศภาคพื้นทวีปที่รุนแรง และเป็นหนึ่งในประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่สุดในโลก และประเทศแห่งนี้กำลังประสบภัยธรรมชาติอันเกี่ยวเนื่องกับภูมิอากาศ เช่น พายุทราย บ่อยครั้งขึ้น หากเราแบ่งสาเหตุการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในมองโกเลียออกเป็น สาเหตุจากมนุษย์ และสาเหตุจากธรรมชาติ เราสามารถพูดได้ว่า การแปรสภาพเป็นทะเลทรายส่วนมากเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาเหตุทางธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”

ช่วง 80 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของมองโกเลียขยับขึ้น 2.25 องศาเซลเซียส สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกเกือบ 3 เท่า โดยมีพื้นที่ในมองโกเลียมากถึงร้อยละ 76.8 ประสบปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และสถานการณ์จะย่ำแย่ลงหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม