4 เมษายน 2563 หมอกควันไฟป่าเชียงรายยังวิกฤติ PM2.5 พุ่ง 177 มคก./ลบ.ม.

ที่มา : https://www.mcot.net/viewtna/5e8813b0e3f8e40af942f01c

ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ และหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงรายยังคงวิกฤติต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงของ และอำเภอแม่จัน ซึ่งเป็นพื้นชายแดน คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้ ณ สถานีหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ล่าสุดพบว่า มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน สูงถึง 177 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เช่นเดียวกับค่า PM10 ที่พุ่งสูงถึง 195 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประกาศให้งดเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายนนี้ ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ ล่าสุดจับกุมผู้ลักลอบเผาได้แล้ว 4 ราย อยู่ระหว่างดำเนินคดี.