4 สิงหาคม 2563 น้ำท่วมใน จ. เลยเริ่มคลี่คลาย

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/295152

ชาวบ้านบ้านหนองดอกบัว หมู่ที่ ๕ ต. น้ำสวย อ. เมืองเลย จ. เลยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการเร่งด่วน เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือจำนวนมาก โดยตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ที่วัดศรีสว่างวารี บ้านสูบ หมู่ที่ ๙ ต. น้ำสวย อ. เมืองเลย มีผู้ประสบภัยจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๓ ครัวเรือน