4 มิถุนายน 2564 น้องเอ็นดู ลูกลิงแสมเกิดใหม่จากของกลางที่จับกุม ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก)

ที่มา: https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000053912

ท่ามกลางเหตุการณ์น่าสลดใจ จากกรณีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ลักลอบขนย้ายลิงแสมจำนวนมากถึง 102 ตัว เมื่อช่วงปลายเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ยังพอมีเหตุการณ์ดี ๆ ให้ทางเจ้าหน้าที่และคนอนุรักษ์สัตว์ป่าชุ่มชื่นหัวใจ พบแม่ให้กำเนิดลูกลิง แต่ยังไม่ทราบเพศ เพราะแม่หวงไม่ยอมปล่อยลูกห่างตัว จากกรณีจับกุมผู้ลักลอบค้าลิงแสม พร้อมของกลางลิงแสมจำนวน 102 ตัว ตายในที่เกิดเหตุ 15 ตัว ตายระหว่างเคลื่อนย้ายอีก 3 ตัว รวม 18 ตัว มาถึงโรงพยาบาลสนาม มีลิงที่อยู่ในภาวะวิกฤต 4 ตัว ต่อมาตายเพิ่มอีก 2 ตัว ทำให้เหลือลิงแสมทั้งหมด 82 ตัว ลิงแสมสัตว์ป่าของกลางถูกส่งไปดูแลยังหน่วยงานในสังกัดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) จากการตรวจสุขภาพของทีมสัตวแพทย์ พบลิง 2 ตัวกำลังตั้งท้อง แต่จากการอัลตร้าซาวด์ 1 ตัวพบลูกแต่ไม่มีสัญญาณชีพแล้ว นอกจากนี้ ยังพบลิงแสมอีก 1 ตัวที่มีน้ำนมไหล แต่ไม่มีลูกติดมาด้วย คาดว่าจะถูกจับพรากจากลูกมามีลิงแสมของกลางที่ถูกอนุบาลดูแลอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) รวมสิ้น 83 ตัว (รวมลูกลิงเกิดใหม่) แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบเพศ เพราะแม่ลิงหวงมาก ไม่ยอมปล่อยห่างตัว ส่วนที่มาของชื่อลูกลิงน้อยว่า “เอ็นดู” คุณกัญจนา ศิลปอาชา เป็นผู้ตั้งให้

 

ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่เข้าช่วยเหลือลิงแสม ไม่ได้มีหน้าที่เพียงรักษาอาการบาดเจ็บสัตว์ป่าของกลางเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่ในการรับ เคลื่อนย้าย กักกันโรค ตรวจสุขภาพ รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้ง พลัดหลง แก้ไขปัญหาสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย และสัตว์ป่าที่ได้รับคืนจากประชาชนหรือนิติบุคคลรับมอบให้แก่ราชการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าว่า “ทุกครั้งที่เกิดคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่า เมื่อจับกุมผู้กระทำผิดได้ นอกจากซากสัตว์ป่าแล้ว บางครั้งยังพบเห็นของกลางที่เป็นสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิต และบางส่วนมีอาการบาดเจ็บ”


สัตว์ป่าของกลางถูกส่งไปไหน?….

สัตว์ป่าของกลางที่บาดเจ็บนี้ถูกส่งไปดูแลยังหน่วยงานในสังกัดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อดูแลรักษาอาการเพื่อให้กลับมาเป็นปกติ หน่วยงานสำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้ คือ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ มีทั้งหมด 3 ศูนย์ด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่) ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง)

สัตว์ป่าของกลางเมื่อฟื้นฟูดูแลจนเป็นปกติแล้วนำไปดูแลต่อที่ไหน?

หลังดูแลสัตว์ป่าให้มีสุขภาพแข็งแรง จะส่งมอบให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลต่อไปยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีกหรือไม่?

ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพสัตว์ป่า รวมถึงข้อมูลแหล่งที่มา ถิ่นกำเนิด ชนิด ปริมาณ สุขภาพ และวิธีการรักษา เพื่อการสืบค้นข้อมูล และเป็นข้อมูลเพื่อติดตามสัตว์ป่าของกลาง รวมถึงการตรวจวินิฉัยโรคสัตว์ป่า ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ป่า ควบคุมโรคในสัตว์ป่า สนับสนุนด้านการตรวจโรคในสัตว์ป่าเบื้องต้นและงานด้านระบาดวิทยาในสัตว์ป่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ พลัดหลง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าอื่น