4 พฤษภาคม 2563 การผลิตพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/society/1836089

วัสดุทั่วไปจำนวนมากไม่มีความยั่งยืน บางชนิดอันตรายต่อพืชหรือสัตว์ บางชนิดมีองค์ประกอบที่หายาก แต่เมื่อเร็วๆ นี้ทีมวิจัยจากแผนกเคมีเทคนิคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเวียนนา ในออสเตรีย วิจัยพบคุณสมบัติของวัสดุที่แตกต่างกันโดยใช้โมเลกุลอินทรีย์ใหม่ที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร

นักวิจัยเผยว่า ใช้ขั้นตอนสำคัญในการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมวิธีใหม่ ตรวจสอบกระบวนการสังเคราะห์ที่เรียกว่าการสังเคราะห์สารโดยวิธีไฮโดรเทอร์มัล (Hydrothermal synthesis) ซึ่งทำงานที่ความดันสูงและอุณหภูมิสูงในลำดับที่ 17 บาร์และ 200 องศาเซลเซียส และสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่รุนแรงเช่นนี้ ทำให้เป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ตัวทำละลายที่เป็นพิษ แต่ใช้น้ำเข้ามาแทนที่

การวิจัยนี้ก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ นักวิจัยพบว่า สังเคราะห์โพลิเมอร์ 2 ประเภทที่แตกต่างจากพลาสติกธรรมดา นั่นคือ โพลีเบนซิมิดาโซล (polybenzimidazoles) ที่ใช้เป็นเยื่อหุ้มเซลล์เชื้อเพลิง ทนกรดที่อุณหภูมิสูง และนำพาโปรตอน เส้นใยโพลีเบนซิมิดาโซลนั้นพบในชุดป้องกันของนักดับเพลิง ชี้ให้เห็นว่าเป็นซุปเปอร์พลาสติกอย่างแท้จริง ส่วนอีกชนิดคือไพร์โรล (pyrron) มีคุณสมบัติที่เสถียร เหมาะต่อการใช้งานกับวัสดุอิเล็กโทรด มีความทนทานสูงในแบตเตอรี่.