4 ธันวาคม 2564 ดำเนินคดีการทิ้งกากของเสียพื้นที่ สปก.ฉะเชิงเทรา

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/302981

ตามที่มีเรื่องร้องเรียนว่า มีการลักลอบทิ้งกากของเสียในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (สปก.) นั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน และจากการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) โดยศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ พบว่า ของเสียดังกล่าวมีลักษณะเป็นน้ำเสีย และน้ำมันใช้แล้ว มีกลิ่นสารเคมีรุนแรง และจากการสอบถามชาวบ้าน ทราบว่ามีการนำมาทิ้งประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว นอกจากนี้ ยังพบว่าน้ำเสียในบ่อดินดังกล่าวได้รั่วซึมออกลงสู่ร่องน้ำเข้าสู่สวนปาล์มในพื้นที่ติดกับบ่อลักลอบทิ้งกาก โดยปัจจุบันทาง อบต.ท่ากระดาน ได้กั้นเขตและปิดประกาศห้ามเข้าพื้นที่แล้ว

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ศปก.พล. ได้เก็บตัวอย่างกากของเสียมาตรวจสอบ พบว่า เป็นของเหลวหนืดสีดำและสีน้ำตาลอ่อน มีกลิ่นเหม็นฉุนสารเคมี และจากการตรวจวัดการปนเปื้อนของโลหะหนักในตัวอย่างกากของเสียกลุ่มที่เป็นของเหลวหนืดสีดำเบื้องต้นด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบพกพา XRF (X-Ray Fluorescence) ตรวจพบทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) และปรอท (Hg) ในระดับสูงกว่าปริมาณความเข้มข้นที่กำหนดขององค์ประกอบสิ่งเจือปน (ค่า Total Threshold Limit Concentration (TTLC)) นอกจากนี้ กากของเสียที่มีการลักลอบทิ้งในบ่อดินดังกล่าวอาจเป็นกากของเสียผสมจากหลายแหล่งที่มา เนื่องจากมีการตรวจพบไอระเหยสารอินทรีย์ (VOCs) ด้วย ซึ่งต้องมีการตรวจวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบสิ่งเจือปนในห้องปฏิบัติการต่อไป

“คพ.จะเร่งประสานเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ครอบครองที่ดิน สปก. ในข้อหาครอบครองวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามนัยมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และยังต้องทำการกำจัด/บำบัด กากของเสียดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ครอบครองที่ดินเอง ตามนัยมาตรา 96 มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่ง คพ. มีรายชื่อของผู้ที่ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดแล้ว” นายอรรถพล กล่าว