4 ธันวาคม 2563 น้ำทะลักท่วมเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกระลอก ๒

ที่มา: https://tna.mcot.net/region-595251

เกิดฝนตกหนักใน ๑๓ อำเภอของ จ. นราธิวาส ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสุไหงโกลกเพิ่มสูงขึ้น และล้นตลิ่งเข้าท่วมถนน บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ และพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกเป็นรอบที่ ๒ ต. สุไหงโกลก และ ต. มูโน๊ะ โดยเฉพาะชุมชนหัวสะพาน ชุมชนท่าโรงเลื่อย ชุมชนท่าประปา ชุมชนโต๊ะอาแว และชุมชนบือเร็งรวม ๓๔๕ ครัวเรือน มีน้ำท่วมสูง ๖๐ – ๘๐ ซม. ทำให้ชาวบ้านกว่า ๑,๓๐๐ คนเดือดร้อน หากจะออกไปทำงาน ไปโรงเรียน หรือไปซื้ออาหารต้องใช้เรือเป็นพาหนะเท่านั้น ชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งระบบการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และยืนยันว่าสถานการณ์โดยรวมยังควบคุมได้