4 ธันวาคม 2563 ชาวนาโคราชลอบเผาตอซังข้าวทำ PM2.5 พุ่งสูง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/ /regional-news/news_834903

ชาวนาลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าวอยู่กลางทุ่งนา ต. หินดาด อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา ไฟลุกไหม้ตอซังข้าวและเกิดกลุ่มควันลอยขึ้นท้องฟ้าปกคลุมไปทั่วบริเวณ ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ แม้ว่าทางจังหวัดนครราชสีมามีการประกาศเตือนรณรงค์ให้ชาวนาในพื้นที่หยุดเผาตอซัง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และมีมาตรการขั้นเด็ดขาด เอาผิดกับผู้ลักลอบเผาแล้วก็ตาม แต่พบการลักลอบเผาอยู่ จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า กำนัน และผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ขอความร่วมมือชาวนาทุกหมู่บ้านทุกตำบล งดการเผาตอซัง และงดเผาไร่อ้อยตามนโยบายของทางภาครัฐแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ยังพบชาวนาหลายรายลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าวในช่วงกลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของทางเจ้าหน้าที่ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จจะมีเกษตรกรอีกหลายรายในพื้นที่ จ. นครราชสีมา ลักลอบเผาซังข้าว และเผาไร่อ้อยอีก