31 สิงหาคม 2563 ลุยรื้อรีสอร์ตดอยม่อนแจ่มรุกป่าสงวน

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/295994

เจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ เชียงใหม่ นำโดยนายสัมพันธ์ พุฒด้วง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) เข้ารื้อถอนรีสอร์ตม่อนดอยลอยฟ้าทั้งหมด ๑๑ หลัง ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็น ๑ ในรีสอร์ต ๓๑ รายที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม รีสอร์ตแห่งนี้ยังมีการซื้อขายเปลี่ยนมือด้วย หลังแจ้งความดำเนินคดีกับรีสอร์ตแห่งนี้ข้อหาความผิด ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ กรมป่าไม้แยกปัญหาการบุกรุกรีสอร์ตบนดอยม่อนแจ่ม ออกเป็น ๖ กลุ่มดังนี้คือ ซื้อขายเปลี่ยนมือจำนวน ๖ ราย ยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน ๔ ราย ครอบครองพื้นที่บุคคลอื่น ๒ ราย ขยายพื้นที่ครอบครองจำนวน ๙ ราย เปลี่ยนการครอบครองจำนวน ๔ ราย และครอบครองพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน ๕ ราย