30 เมษายน 2563 โครงการชลประทานตรัง ประเมินสถานการณ์น้ำต่อเนื่อง หลังมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200430085022480

นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่า โครงการชลประทานตรังดำเนินการประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง หลังมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์ ในขณะที่ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำลำคลองสายสำคัญ อย่างแม่น้ำตรัง มีปริมาณความจุอยู่ที่ร้อยละ ๒.๒  คาดว่าแนวโน้มปริมาณน้ำจะลดลงจากเดิม ส่วนคลองปะเหลียน มีปริมาณความจุอยู่ที่ร้อยละ ๒.๒๔  คาดว่าแนวโน้มประมาณน้ำจะลดลงจากเดิมเช่นกัน โดยหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักลดลงกว่าร้อยละ ๕๐

ที่สภาพน้ำท่าที่อยู่ในอาคารชลประทาน ซึ่งทางโครงการชลประทานตรังรับผิดชอบอยู่นั้น อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย มีน้ำเพียงร้อยละ ๔๕.๙๖ ของความจุอ่าง ส่วนอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย ต. กะลาเส อ. สิเกา ปริมาณน้ำมีเพียงร้อยละ ๒๐.๕๐ อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก และอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง ต. วังมะปรางเหนือ อ. วังวิเศษ ปริมาณน้ำมีเพียงร้อยละ ๒๐.๔๗ ของความจุอ่าง น้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม  ขอให้ประชาชนวางใจว่าโครงการชลประทานตรัง จะบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ แจ้งเตือนประชาชนให้เข้าใจถึงสถานการณ์น้ำ และร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย

Skip to content