30 กันยายน 2565 พืช และทรัพยากรมีความสำคัญ กทม. เดินหน้าตามแผนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อเนื่อง

ที่มา : https://mgronline.com/qol/detail/9650000093821

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ รวมถึงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการฯ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ และรับทราบแนวทางนโยบายจากผู้แทนโครงการฯ ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยมี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ปัจจุบันโครงการฯ ครอบคลุมถึงทรัพยากรต่าง ๆ วัฒนธรรม และการนำไปต่อยอด กทม. ต้องพัฒนาแผน และดำเนินการตามแผนหลักที่ดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ เมื่อมีผลคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป