30 กรกฎาคม 2565 เร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู หลังเสือโคร่งใกล้สูญพันธุ์ในไทย

ที่มา : https://tna.mcot.net/environment-988213

วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันเสือโคร่งโลก” ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติฯ พยายามอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งจนสำเร็จ โดยมีต้นแบบที่กลุ่มป่าตะวันตก ซึ่งจำนวนเสือที่เหลือน้อยมากกลับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในเวลาเกือบ 20 ปี และจะขยายผลไปยังผืนป่าอื่นๆ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงองค์กรพันธมิตร ได้ทุ่มเทการทำงานด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง จนเห็นผลสำเร็จในปัจจุบัน ที่ทำให้ประเทศไทยมีประชากรเสือโคร่งจากการประเมินในธรรมชาติ จำนวน 148-189 ตัว

ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์เสือโคร่งขึ้นครั้งแรกที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติ เราสามารถเพิ่มเสือโคร่งได้เกือบ 100 ตัว หัวใจสำคัญคือ การทำให้ธรรมชาติของเรามีความสมบูรณ์มากขึ้น เพราะการเพิ่มขึ้นของเสือโคร่งเป็นสิ่งสะท้อนโดยตรงว่า ระบบนิเวศในประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้น จนทำให้เสือโคร่งที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารมีจำนวนเพิ่มขึ้น และประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการป้องกันการค้าสัตว์ป่า เพราะเราไม่อยากเห็นกรณีอย่างน้องขวัญเกิดขึ้นอีก จึงอยากขอฝากพี่น้องประชาชนทุกคนว่า “เสือควรอยู่กับป่า” หากพบเห็นการลักลอบการซื้อขายสัตว์ป่าขอให้แจ้งมายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยทันที เพื่อช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราให้คงอยู่ต่อไป