3 มีนาคม 2565 จำนวนเพนกวินบอกสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ที่มา:

https://www.bbc.com/thai/international-60586202

ต่างจากสัตว์ประจำถิ่นในแอนตาร์กติกาชนิดอื่น ๆ เพนกวินอาศัยอยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้อยู่ในทะเล ทำให้การติดตามพวกมันทำได้ง่าย และเพนกวินเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี นักวิทยาศาสตร์นับจำนวนเพนกวินมานานหลายสิบปีแล้ว ทำให้พวกเขารู้ถึงจำนวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป และช่วยคุ้มครองพวกมันได้