3 มิถุนายน 2563 ต้องเฝ้าระวัง! ปภ. เลย เตือนน้ำป่าไหลหลาก ‘อำเภอพื้นที่ภูเขาสูง’

ที่มา : https://www.naewna.com/local/496820

ในช่วงนี้พื้นที่ จ.เลย มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ซึ่งกระจายในหลายพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำฝนยังน้อย การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในอำเภอที่เป็นภูเขาสูง จะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซึ่งในบางพื้นที่หากมีน้ำป่าไหลหลาก และฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมง

นายประมวล ลาภจิตต์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย กล่าวว่า จากข้อมูลฝนที่ตกสะสมตั้งแต่มกราคม มีฝนตกมาเพียง 246 มิลลิเมตร ซึ่งค่ากลาง 1237.5 ม.ม. ตรงจุดนี้ไม่น่าห่วง สำหรับระดับตลิ่งแม่น้ำเลยต่ำมากในขณะนี้ แต่อยากจะฝากเตือนไปยังพื้นที่ อ.ด่านซ้าย อ.ภูเรือ ซึ่งเป็นภูเขาสูง และมีการลาดชั้นของพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งรวมของน้ำ เช่น อ.ด่านซ้าย ที่หากมีฝนตกในปริมาณมาก เพียงไม่กี่ชั่วโมงและมีปริมาณฝนตก อาจจะทำให้น้ำไหลหลากเข้าพื้นที่ต่ำในตัวเมืองด่านซ้าย ซึ่งจะมีน้ำหลากขึ้นริมตลิ่งได้ สูงอย่างรวดเร็ว บ้านเรือนที่อยู่ใกล้ตลิ่งให้เฝ้าระวัง หากมีฝนตกต่อเนื่องในหลายๆ ชั่วโมง