3 มิถุนายน 2563 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ต้นไม้อายุยืนหายไปจากผืนป่าทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4246166

ข้อมูลล่าสุดจากดาวเทียมเผยให้เห็นว่าป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นเก่าแก่ที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในปริมาณมหาศาลกำลังสูญหายไปจากหลายพื้นที่ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ในสหรัฐฯ ที่ทำการศึกษาต้นไม้ความสูง 5 เมตรขึ้นไปพบว่า ในปี 2019 โลกได้สูญเสียพื้นที่ป่าปฐมภูมิ (primary forest) ขนาดเท่า 1 สนามฟุตบอลไปทุก ๆ 6 วินาที

ป่าปฐมภูมิ คือ ป่าดั้งเดิมที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติมาเป็นเวลายาวนานแล้ว และยังไม่เคยมีคนบุกรุกเข้าไปทำลาย

บราซิล เป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่ป่าปฐมภูมิที่หายไป เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 13 ปี นับจากปี 2016 และ 2017 ที่เกิดความเสียหายอย่างหนักจากไฟป่า

ขณะที่ออสเตรเลีย ต้องเผชิญการสูญเสียไม้ยืนต้นอายุมากเพิ่มขึ้น 6 เท่าจากเหตุไฟป่าครั้งใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ป่าดิบชื้นปฐมภูมิ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตร้อนทั่วโลกและต้นไม้ในแถบนี้อาจมีอายุเก่าแก่หลายร้อยหรือหลายพันปีนั้น มีบทบาทสำคัญต่อโลกเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงจะเป็นแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาล แต่ยังเป็นบ้านของบรรดาสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่าง ลิงอุรังอุตัง และเสือด้วย