3 พฤษภาคม 2563 อีกงานวิจัยย้ำ ไวรัสโคโรนามีศักยภาพแพร่กระจายผ่านละอองลอยในอากาศได้ รอบโลก

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_4058580

ซินหัว รายงานผลการศึกษาของคณะนักวิทยาศาสตร์ของจีน โดยการวิเคราะห์ลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic) ของละอองลอยในอากาศ (aerosol) ที่มีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ปะปนอยู่ และยืนยันว่าไวรัส อาจมีศักยภาพแพร่กระจายผ่านละอองลอยในอากาศได้

การศึกษาดังกล่าวที่นำโดยมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University) ในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน ได้สอบสวนลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ของไวรัส ด้วยการวัดอาร์เอ็นเอ (RNA) ของไวรัส ในละอองลอยในอากาศ ณ พื้นที่ต่างๆ ในอู่ฮั่นระหว่างเดือนก.พ.-มี.ค.

ตัวอย่างละอองลอยในอากาศถูกเก็บรวบรวมจากโรงพยาบาลเหรินหมิน (Renmin Hospital) แห่งมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น โรงพยาบาลชั่วคราวในเขตอู่ชาง ย่านที่พักอาศัย และซูเปอร์มาร์เก็ต

หลานเคอ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาแห่งรัฐ สังกัดมหาวิทยาลัยฯ และสมาชิกหลักของทีมวิจัย กล่าวว่าความหนาแน่นของไวรัสในละอองลอยในอากาศ ณ ห้องแยกโรคและห้องผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนั้นต่ำมาก แต่กลับเพิ่มขึ้นในบริเวณห้องน้ำของผู้ป่วย

ขณะที่ความหนาแน่นของไวรัส ในละอองลอยในอากาศ ณ พื้นที่สาธารณะที่อยู่ภายใต้การกักกันโรคอันเข้มงวดส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบ

นอกจากนั้นทีมวิจัยยังพบว่า ละอองลอยในอากาศที่มีไวรัส ปะปนอยู่ตกลงพื้นหรือเสื้อผ้าของมนุษย์ก่อนถูกมนุษย์นำพาและกลับมาแขวนลอยในอากาศอีกครั้ง

หลาน กล่าวว่า เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับการแพร่กระจายทางละอองลอยในอากาศมีอยู่จำกัด ผู้คนจำนวนมากจึงวิตกกังวลและสับสนเพราะมองว่าเป็น “การแพร่กระจายทางอากาศ (airborne) ที่ไม่สามารถป้องกันได้”

ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าการระบายอากาศภายในห้อง พื้นที่เปิดโล่ง การรักษาสุขอนามัยของชุดป้องกันทางการแพทย์ รวมถึงการใช้และการฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำอย่างเหมาะสม สามารถจำกัดความหนาแน่นของไวรัส ในละอองลอยในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ